Ludzie

     

Zarząd Fundacji AFN

Agnieszka Korbal-Bondarczuk - Prezes
Rafał Bondarczuk - Sekretarz


Rada Fundacji AFN

Elżbieta Szymańska
Dorota Aszoff
Elżbieta Bogumiła Rożenko

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska